U bent hier

Thema's

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Deze pagina biedt u toegang tot verdiepende informatie over deze thema's en de doorwerking op mens en gebouw.

 • Hoe krijgt een investering langdurig rendement? Door te zorgen dat een gebouw over een lange duur aantrekkelijk blijft voor de bewoners of gebruikers.
 • Een lange levensduur, dat is de eerste eis van een duurzaam gebouw. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd.
 • De veranderende eindgebruiker
  Wat de toekomst ons ook brengt, wij moeten nu zo ontwerpen en bouwen dat wij daar steeds flexibel op in kunnen spelen.
 • Een goed gebouw begint bij de juiste draagstructuur. Functievrijheid creëer je door vrije indeelbaarheid. Dit vraagt om een goed ontwerp en een ...
 • Naar industrieel bouwen
  Door bij de ontwikkeling en bouw het welbevinden van de gebruiker centraal te stellen, komen de belangen van investeerders, bouwers, gebruikers en ...
 • Healing environments zijn flexible environments, steeds aanpasbaar aan wat de gebruiker wenst. Gezonde gebouwen zijn gezond in alles.
 • Stedelijke vernieuwing
  In het centrum van een gemiddelde Nederlandse stad wordt vrijwel doorlopend gebouwd. Is het ene gebouw klaar, dan staan de bouwvakkers alweer in ...
 • Renovatie (vernieuwbouw)
  Herbouwen is profiteren van de innovaties in de bouw, duurzamer en de beste invulling van goed rentmeesterschap door woningcorporaties.