U bent hier

Duurzaamheid

Een lange levensduur, dat is de eerste eis van een duurzaam gebouw. Gerealiseerd met voldoende flexibiliteit en gebouwd met duurzame materialen die geproduceerd zijn volgens een efficiënt proces. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de toekomst.

Echt duurzaam is flexibel aanwendbaar

Een echt duurzaam gebouw is een gebouw dat tientallen of zelfs honderden jaren optimaal gebruikt wordt. Want een gebouw kan nog zo duurzaam zijn, als het niet aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker staat het leeg en dat is altijd milieubelastend. De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen.

Bij VBI zien we dat de mens de komende jaren meer comfort om zich heen verlangt en dat duurzaam bouwen, revitalisatie en herbestemming aan belang toeneemt. Het is een maatschappelijke opdracht die we als partners in de hele bouwkolom moeten oppakken.

Onze draagconstructies bieden oplossingen voor flexibiliteit waarmee eenvoudig kan worden ingespeeld op veranderende gebruikswensen. Flexibel comfort noemen we dat.

Tot 90% minder milieubelasting

De keuze van de vloer bepaalt voor een aanzienlijk deel de milieulast van een gebouw. De standaard kanaalplaat is substantieel lichter dan een massieve vloer, wat zich direct vertaalt in een 25% lagere milieubelasting (kg CO2/m2).

Omgekeerd maakt de vloer slechts een klein deel van de stichtingskosten van een gebouw. Extra duurzaamheidsstappen krijgen hierdoor een groot hefboomeffect.

Voor een upgrade in duurzaamheid hebben wij de 'VBI-GreenScore' ontwikkeld. De productlijn GreenScore omvat inmiddels 21 ultiem duurzame oplossingen. Deze zijn -als ’VBI Groen’- opgenomen in de Nationale Milieu Database ( NMD) als categorie 1 data. Kenmerkend in deze producten is een speciale set van bindmiddelen waardoor de milieu impact met nog eens met extra 25% wordt verlaagd. Dit maakt de kanaalplaat een veel gekozen product voor gebouwen die moeten voldoen aan actuele prestatieniveaus vanuit BREEAM en GPR.

Een boeiende ontwikkeling is om gebouwen zodanig te ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw demontabel zijn. Zodoende bestaat de mogelijkheid om elementen als compleet bouwdeel te hergebruiken in een nieuw te ontwikkelen gebouw. Keuze voor circulariteit door middel van remontabel bouwen is vanuit duurzaamheid bezien opnieuw een grote stap voorwaarts. Daarmee kan de milieulast verder worden verlaagd tot slechts 10% van die van concurrerende systemen.

Erkende meerwaarde biedt financieel voordeel

Gezonde gebouwen zijn gezond in alles. In hoe ze worden gebouwd, in hun materiaalgebruik, in de omgeving die ze opleveren, in het effect dat ze hebben.

Het is niet voor niets dat binnen duurzaamheidslabels zoals bijvoorbeeld BREEAM/LEED/GPR extra credits worden toegekend aan aantoonbaar betere gebouwen. De duurzame oplossingen van VBI helpen om op een economische wijze te kunnen voldoen aan actuele prestatieniveaus.

Duurzame (materiaal)keuzes worden aangemoedigd door fiscale voordelen via de regelingen MIA/Vamil.

Op gebouwniveau zijn er in toenemende mate financierende partijen die rentekorting bieden vanwege een lager risicoprofiel bij een onderpand dat is gerealiseerd met oog op duurzaamheid en extra toekomstwaarde door flexibiliteit.

Actief betrokken bij duurzaamheid

Een beter milieu begint bij samenwerking. Daarom ondersteunt, initieert en participeert VBI in initiatieven en binnen organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als partner van MVO Nederland en ondertekenaar van de Green Deal 'Verduurzaming Betonketen' streven we bijvoorbeeld naar een 100% duurzame betonketen. Daarnaast zijn wij founding partner van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Duurzaam productieproces

Wij produceren in een volledig geconditioneerde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces. Door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. VBI beschikt sinds lang over een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces volledig worden hergebruikt. De monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij structureel op basis van ISO 9001 en 14001. (Zie ook de link "Duurzame processen VBI".)

CSC gecertificeerd

VBI is, als eerste prefab vloerenfabrikant,CSC- gecertificeerd door het internationale Concrete Sustainability Council. Het CSC keurmerk voor beton is eenvoudig gezegd wat het FSC keurmerk is voor hout. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen als het gaat om de verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema's van nu. Wilt u meepraten over duurzaamheid? Bel dan met Thies van der Wal.